czvodorovný posun
enhorizontal displacement
frdéplacement m horizontal
gehorizontale Verschiebung e
ruгоризонтальное смещение
skvodorovný posun
cz

vodorovný posun

vodorovná složka posunu (stavebního objektu); v pravoúhlé vztažné soustavě se udává složkami Δx a Δy

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována