czvýškové terénní úpravy
enearthworks, ground smoothing, ground levelling, ground leveling (US)
frtravaux mpl de terrassement
gehöhenmäßige Aufbereitung e des Geländes
ruпланировка
skvýškové terénne úpravy
cz

výškové terénní úpravy

prostorová úprava terénu, která je spojená s komplexním řešením výstavby obytného souboru, průmyslových prostorů, dopravních staveb apod.; sleduje neškodlivé odvedení povrchových vod a účelnou úpravu zpevněných ploch a ploch určených na vysázení zeleně a architektonické ztvárnění terénu při minimálních přesunech zemin a hospodárném využití ornice

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována