czvytyčovací tolerance
ensetting-out tolerance
frtolérance f d'implantation, écart m admissible d'implantation, écart m permissible d'implantation
geAbsteckungstoleranz e
ruдопуск разбивки
skvytyčovacia tolerancia
cz

vytyčovací tolerance

součet absolutních hodnot dolní a horní mezní vytyčovací odchylky

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována