czzačátek oblouku
encurve start point, tangent point
frpoint m initial de courbe, point m de raccord, point m tangent, point m de tangence
geBogenanfang r
ruначало кривой
skzačiatok oblúka
cz

začátek oblouku

bod, ve kterém přechází trasa komunikace z přímky do oblouku (ve směru staničení trasy, u vodních toků ve směru toku)

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována