czanamorfní metoda
enanamorphous method
frméthode f amorphe
geanamorphotische Methode e, anamorphotisches Verfahren s
ruметод анаморфирования
skanamorfná metóda
cz

anamorfní metoda

způsob konstrukce mapy na základě matematických a geometrických principů odlišných od topografického zobrazení; výsledkem je anamorfní mapa, u níž délky (např. dopravní dostupnost) nebo plochy (např. počet obyvatel v daném území) jsou vyjadřovány různými geometrickými obrazci

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována