czastronomická mapa
enastronomical map
frcarte f astronomique
geastronomische Karte e
ruастрономическая карта
skastronomická mapa
cz

astronomická mapa

tematická mapa zobrazující hvězdnou oblohu nebo jednotlivé astronomické objekty (planety a jejich měsíce)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále