czautor mapy
enmap author
frauteur m de carte
geAuthor r der Karte
ruавтор карты
skautor mapy
cz

autor mapy

jednotlivec, skupina osob nebo instituce, která pojala myšlenku zpracovat mapu a podílela se tvůrčím způsobem na její tvorbě, a která je odpovědná i za její obsah

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále