czautorské právo v kartografii
enmap copyright
frdroit m d'auteur de la carte
geKartenurheberrecht s
ruкартографическое авторское право
skautorské právo v kartografii
cz

autorské právo v kartografii

osobnostní a majetkové právo autora (skupiny autorů, instituce) ke kartografickému dílu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále