czcenzální výběr prvků mapy
encensus choice of map elements
frdépouillement m censitaire d'éléments de carte
gecensale Auswahl e der Karten-Elemente
ruвыбор элемен-тов карты в сответствии с минимальными размерами и значениями объектов
skcenzový výber prvkov mapy
cz

cenzální výběr prvků mapy

metoda kartografické generalizace mapového obrazu, při níž se pro výběr zobrazení prvků na mapě stanoví jako podmínka jejich minimální rozměr (délka, šířka, plocha)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále