czgeografická informační služba
engeographical information service, geographic information service (US)
frservice m d'information géographique
gegeografischer Informationsdienst r
ruгеографическая информацион-ная служба
skgeografická informačná služba
cz

geografická informační služba

služba, která přetváří, spravuje a předává geografické informace jejich uživatelům

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále