czgeografická kartografie
engeographical cartography, geographic cartography (US)
frcartographie f géographique
gegeografische Kartografie e
ruгеографическая картография
skgeografická kartografia
cz

geografická kartografie

část kartografie, která se zabývá tvorbou geografických map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále