czizočárová mapa
enisoline map
frcarte f d'isolignes
geIsolinienkarte e
ruкарта изолиний
skizočiarová mapa
cz

izočárová mapa

tematická mapa, jejímž hlavním vyjadřovacím prostředkem jsou izočáry

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále