czkartografická dokumentace (mapového díla)
encartographic documentation
frdocumentation f cartographique
geDokumentation e der Karte
ruдокументация карты
skkartografická dokumentácia
cz

kartografická dokumentace (mapového díla)

souhrn dokladů a součástí kartografického elaborátu, které vznikly v procesu projektování a tvorby kartografického díla a mají archivní, dokumentační nebo výrobní využitelnost; její součástí je zpravidla projektová dokumentace kartografického díla, sestavitelské a kartografické (vydavatelské) originály, nátisk nebo barevný náhled, tiskové podklady, výpočty pro konstrukční práce, grafy, rukopisy apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována