czkartografická služba
enmapping agency
frservice m cartographique
geKartendienst r
ruкартографическая служба
skkartografická služba
cz

kartografická služba

organizace, která je pověřena zpracováním a vydáváním (zpravidla služebních) map

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována