czkartografické modelování
encartographic modelling
frmodélisation f cartographique
gekartografische Modellierung e
ruкартографическое моделирование
skkartografické modelovanie
cz

kartografické modelování

vytváření map jako modelů geografické reality

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále