czlektor mapy
enmap reader
frlecteur m de carte de maison d'édition
geKartenlektor r
ruрецензент карты
sklektor mapy
cz

lektor mapy

odborný pracovník, který posuzuje obsah a metodickou a grafickou úroveň mapy v dokončené fázi jejího zpracování (např. ve fázi nátisku)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále