czmapová dokumentace
enmap documentation
frdocumentation f des cartes
geKartendokumentation e
ruкартографическая документация
skmapová dokumentácia
cz

mapová dokumentace

soubor mapových informačních materiálů potřebných pro tvorbu a zpracování kartografických děl

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále