czsystém katalogizace map
enmap cataloguing system
frsystème m de classification (d'un catalogue de cartes)
geKartenkatalogsystem s
ruсистема каталогизации карт
sksystém katalogizácie máp
cz

systém katalogizace map

způsob uspořádání katalogu map, archivovaných v mapové sbírce

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována