czmapa zemského reliéfu, mapa georeliéfu
engeorelief map
frcarte f de géorelief
geReliefkarte e der Erde
ruкарта рельефа поверxности Земли
skmapa georeliéfu
cz

mapa zemského reliéfu, mapa georeliéfu

mapa, zobrazující tvářnost zemského povrchu různými grafickými prostředky, jako např. vrstevnicemi, barevnou hypsometrií, výškovými kótami, stínováním apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále