czměřítko glóbu, glóbové měřítko
enprincipal scale
fréchelle f d'un globe
geGlobusmaßstab r
ruмасштаб глобуса
skmierka glóbusu
cz

měřítko glóbu, glóbové měřítko

poměr délky na glóbusu k identické délce na referenční ploše zobrazovaného tělesa (Země, Měsíce, Marsu apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována