czmetoda izočar
enisoline method
frméthode f des isolignes
geIsolinienmethode e
ruметод изолиний
skmetóda izočiar
cz

metoda izočar

vyjádření kvantitativních charakteristik jevu na mapě pomocí čar stejných hodnot (izočar)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále