czmetoda kartogramu
enchoropleth method
frméthode f statistique
gestatistische Methode e
ruметод картограммы
skmetóda kartogramu
cz

metoda kartogramu

vyjádření relativních kvantitativních dat v areálech mapy, vztažených k jejich ploše pomocí barev nebo textur (např. hustoty obyvatelstva na 1 km²); pokud se metodou kartogramu vyjadřuje relativní ukazatel, který není vztažen k ploše (např. procentní podíl), jde o nepravý kartogram

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále