cznázornost mapy
enmap clarity
frlisibilité f de carte
geAnschaulichkeit e der Karte
ruнаглядность карты
sknázornosť mapy
cz

názornost mapy

zobrazení skutečností na mapě způsobem, který umožňuje jejich snadné vnímání a pochopení ze strany uživatele mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále