czprehistorická mapa
enprehistorical map
frcarte f préhistorique
geprähistorische Karte e
ruдоисторическая карта
skprehistorická mapa
cz

prehistorická mapa

mapa, pocházející z období, kdy ještě neexistovaly písemné památky; příkladem je situační plánek tábořiště lovců mamutů u řeky Dyje vyrytý do mamutího klu (nález z r. 1962, odhadované stáří 28-24 tis. let př.n.l.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále