czproměnné měřítko (mapy)
envariable map scale
fréchelle f variable (de carte)
gegleitender (Karten)maßstab r
ruпеременный масштаб (карты)
skpremenlivá mierka (mapy)
cz

proměnné měřítko (mapy)

měřítko mapy, které se zpravidla plynule zmenšuje od středu mapy k jejím okrajům; používá se někdy při zobrazení orientačních plánů měst pro zvýraznění a zpřehlednění středu města

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále