czrecenzent mapy (atlasu)
enmap (atlas) reviewer
frrapporteur m de carte (d'atlas)
geRezensent r der Karte (des Atlanten)
ruрецензент карты (атласа)
skrecenzent mapy (atlasu)
cz

recenzent mapy (atlasu)

odborný pracovník, který recenzuje vydanou mapu (vydaný atlas)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále