czredakční rada
eneditorial board
frcomité m de rédaction
geRedaktionsrat r
ruредакционный совет, редакционная коллегия
skredakčná rada
cz

redakční rada

orgán, ustavený vydavatelem z řad odborných pracovníků, který se zabývá zásadními otázkami koncepce a obsahu kartografického díla včetně technologie jeho zpracování

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále