czredigování kartografického díla
encartographic work editing
frrédaction f de produit cartographique
geRedaktion e des Kartenwerkes
ruредактирование картографического произведения
skredigovanie kartografického diela
cz

redigování kartografického díla

soubor činností, souvisejících s tvorbou a technickým zpracováním kartografického díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále