czredukce prvků mapy
enreduction of map elements
frréduction f des éléments de carte
geReduktion e der Kartenelemente
ruредукция элементов карты
skredukcia prvkov mapy
cz

redukce prvků mapy

snížení počtu skutečností zobrazených na mapě, tj. vypuštění některých prvků mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována