czregionální mapa
enregional map
frcarte f régionale
geRegionalkarte e
ruрегиональная карта
skregionálna mapa
cz

regionální mapa

mapa zobrazující určitý region (např. střední Evropu) nebo část státu (např. Klatovsko)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále