cztečková (bodová) metoda
endot method
frméthode f des points
gePunktmethode e
ruточечный способ
skbodková metóda
cz

tečková (bodová) metoda

metoda kartografického znázornění objektů na tematických mapách pomocí stejně velkých teček, jejichž rozložení v ploše mapy udává místně proměnnou hustotu objektů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále