cztoponomastika
entoponomastics
frtoponomastics m
geToponomastik e
ruтопономастика
sktoponomastika
cz

toponomastika

vědní disciplina, která se zabývá toponymy (vlastními jmény přírodních objektů a jevů na Zemi a na kosmických tělesech nebo člověkem vytvořených objektů trvale umístěných v krajině)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále