czuživatel mapy
enmap user
frutilisateur m de carte, usager m de carte
geKartenbenutzer r
ruпользователь карты
skpoužívatel' mapy
cz

uživatel mapy

osoba, která využívá informace uvedené na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována