czvodohospodářská mapa
enwater management map
frcarte f aquicole
gewasserwirtschaftliche Karte e
ruводоxозяйственная карта
skvodohospodárska mapa
cz

vodohospodářská mapa

tematická mapa zobrazující objekty, jevy a jejich charakteristiky, které jsou předmětem zájmu vodního hospodářství

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále