czvojenské státní mapové dílo
enmilitary state map series
frcarte f militaire nationale
gestaatliches Militärkartenwerk s
ruгосударственная военная многолистная карта
skvojenské štátne mapové dielo
cz

vojenské státní mapové dílo

státní mapové dílo (topografické a jiné mapy) určené pro vojenské potřeby (u nás pro potřeby Armády České republiky); součásti tohoto mapového díla jsou určeny v obecně-právních předpisech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována