czvýběr prvků mapy
enmap elements selection
frsélection f des éléments de carte
geAuswahl s der Kartenelemente
ruотбор элементов карты
skvýber prvkov mapy
cz

výběr prvků mapy

jedna z metod kartografické generalizace; jde o cílevědomé snižování počtu zobrazovaných prvků sestavované mapy oproti mapě podkladové, a to úměrně menšímu měřítku a účelu této mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále