czzjednodušení prvků mapy
enmap elements simplification
frsimplification f des éléments de carte
geVereinfachen s der Kartenelemente
ruупрощение элементов карты
skzjednodušenie prvkov mapy
cz

zjednodušení prvků mapy

metoda kartografické generalizace, při níž dochází k zanedbání podrobností při zobrazování čárových nebo plošných prvků mapy, přičemž ale musí být zachován jejich původní charakter

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále