czmatematicko-statistická analýza kartografického díla
enmathematical-statistical analysis of cartographic work
franalyse f mathématico-statistique d'un produit cartographique
gemathematisch-statistische Analyse e des Kartenwerkes
ruматематическо-статистический анализ картографического произведения
skmatematicko-štatistická analýza kartografického diela
cz

matematicko-statistická analýza kartografického díla

rozbor a výzkum objektů, jevů a jejich charakteristik na mapách s použitím matematicko-statistických metod; používá se např. pro zjišťování a výpočet středních veličin sklonu terénu, četnosti výskytu objektů a jevů apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována