czmetoda kartografické generalizace
enmethod of cartographic generalization
frméthode f de généralisation cartographique
geMethode e der kartografischen Generalisierung
ruметод картографической генерализации
skmetóda kartografickej generalizácie
cz

metoda kartografické generalizace

teoretický a praktický způsob vytvoření odrazu reálného prostoru v modelu mapy s využitím principů kartografické generalizace (zjednodušení, výběr apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována