czbarva papíru
enpaper colour, paper color (US)
frteinte f de papier
gePapierfarbe e
ruцвет бумаги
skfarba papiera
cz

barva papíru

barva papíru, daná zbarvením papírové hmoty (papíroviny)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále