czdiazografický papír
endiazo paper
frpapier m diazographique
geLichtpauspapier s, Diazopapier s
ruдиазотипная бумага, диазобумага
skdiazografický papier
cz

diazografický papír

papír se světlocitlivou vrstvou, obsahující diazosloučeninu a kopulentu; je určen pro pozitivní kopírování, přičemž výsledná barva kopie závisí na druhu použité kopulenty

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále