czhlavní bod mapy
enpoint of zero distorsion
frpoint m central
geKartenhauptpunkt r
ruточка нулевыx искажений
skhlavný bod mapy
cz

hlavní bod mapy

bod na mapě, který má ve vztahu k použitému kartografickému zobrazení zvláštní vlastnosti (např. nulové zkreslení)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále