czplošná barva
encoloured area, colored area (US)
fraplat m
geFlächenfarbe e
ruфоновая окраска
skplošná farba
cz

plošná barva

smluvený znak pro barevné vyznačení areálu stejné kvality nebo kvantity na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále