czsmluvená barva
encolour representing features according to accepted principles, color representing features according to accepted principles
frteinte f indicative
gekonventionelle Farbe e
ruусловный цвет
skdohodnutá farba
cz

smluvená barva

barva prvků mapy, stanovená předem podle potřeb, dohody nebo normy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále