czškolní dějepisný atlas
enhistorical school atlas
fratlas m historique scolaire
geGeschichtsschulatlas r
ruисторический школьный атлас
skškolský dejepisný atlas
cz

školní dějepisný atlas

tematický školní atlas, určený pro výuku dějepisu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována