czvlastivědný atlas
enschool atlas representing home region
fratlas m de civilisation
geHeimatatlas s
ruатлас Родины
skvlastivedný atlas
cz

vlastivědný atlas

jednoduchý atlas, sloužící pro výuku vlastivědy v nižších ročnících základních škol

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále