czclonové číslo, clona
enaperture
fraperture f, diaphragme m
geBlende e
ruапертура, бленда, диафрагма
skclonové číslo
cz

clonové číslo, clona

poměr ohniskové vzdálenosti objektivu fotografického reprodukčního přístroje k použitému průměru otvoru objektivu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0116 Polygrafické názvosloví. Reprodukční fotografie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále