czčáry zeměpisné sítě
engraticule lines
frlignes fpl de réseau géographique
gegeografische Netzlinien epl
ruлинии картографической сетки, линии географической сетки
skčiary zemepisnej siete
cz

čáry zeměpisné sítě

grafické zobrazení zeměpisných poledníků a rovnoběžek v mapovém poli

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována