czčíslo vydání
enedition number
frnuméro m d'édition
geAusgabenummer e
ruномер издания
skčíslo vydania
cz

číslo vydání

pořadové číslo vydání mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále