czdatum tisku
enprinting date note
frréférence f de tirage
geDruckdatum s, Druckzeitangabe e
ruдата печати
skdátum tlače
cz

datum tisku

časový údaj, vztažený k době dokončení tisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále